rocks

Skała


Click & check where to buy this product

Skała syntetyczna ,wykonana z materiałów w składzie zbliżonym do naturalnej skały żywej. Nie jest to ceramika i w przeciwieństwie do niej jest bardzo lekka. Proces produkcji naszej skały syntetycznej pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej porowatości. Pozwala to na zastosowanie jej jako medium filtracyjne do osiedlania bakteriami tlenowymi jak również beztlenowymi. Ma bardzo wysoką zdolność zasiedlania przez pożyteczne mikroorganizmy. Jest to produkt bardzo łatwy w obróbce (można go łatwo ciąć oraz kleić). Gotowe konstrukcje ułatwiają szybki montaż akwarium.
Dzięki zastosowaniu naszej skały proces dojrzewania akwarium jest szybki i mniej burzliwy niż przy zastosowaniu skały żywej oraz chroni naturalne środowisko przez ograniczenie niekontrolowanego importu żywej skały. Skała występuje jako pojedyncze kawałki.

Dystrybucja na terenie Polski :
Aquaforest Sp. z o.o.
ul.Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz
Telefon : +48 18 444 19 88
www.aquaforest.pl
info@aquaforest.pl

mipUE_smallPILC_small

Skała syntetyczna ,wykonana z materiałów w składzie zbliżonym do naturalnej skały żywej. Nie jest to ceramika i w przeciwieństwie do niej jest bardzo lekka. Proces produkcji naszej skały syntetycznej pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej porowatości. Pozwala to na zastosowanie jej jako medium filtracyjne do osiedlania bakteriami tlenowymi jak również beztlenowymi. Ma bardzo wysoką zdolność zasiedlania przez pożyteczne mikroorganizmy. Jest to produkt bardzo łatwy w obróbce (można go łatwo ciąć oraz kleić). Gotowe konstrukcje ułatwiają szybki montaż akwarium.
Dzięki zastosowaniu naszej skały proces dojrzewania akwarium jest szybki i mniej burzliwy niż przy zastosowaniu skały żywej oraz chroni naturalne środowisko przez ograniczenie niekontrolowanego importu żywej skały. Skała występuje jako pojedyncze kawałki.

Dystrybucja na terenie Polski :
Aquaforest Sp. z o.o.
ul.Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz
Telefon : +48 18 444 19 88
www.aquaforest.pl
info@aquaforest.pl

mipUE_smallPILC_small

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.